Thiết bị sản xuất

Chúng tôi có đầy đủ các thiết bị sản xuất tiên tiến từ khâu lưu hóa đến khâu vận chuyển cuối cùng, với tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng cùng một quy trình sản xuất tiên tiến, cũng có đầy đủ các thiết bị kiểm tra trong phòng thí nghiệm, có thể thí nghiệm toàn diện và kiểm tra nhiều loại đặc tính của vật liệu cao su, hiệu suất của sản phẩm kiểm tra.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept